Những khoảnh khắc cuộc sống “đánh cắp ý tưởng” từ nghệ thuật cực funny

Oscar Wilde từng nói một câu nổi tiếng rằng”cuộc sống bắt chước nghệ thuật nhiều hơn so với nghệ thuật bắt chước cuộc sống”. Chúng ta thường cho rằng các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo  dựa trên các sự kiện trong thế giới thực nhưng điều gì xảy ra nếu chúng diễn ra theo cách khác. Những ví dụ này là các bằng chứng mà chúng ta cần. Hãy xem các bức ảnh đáng yêu sau đây.

Nguồn: boredpanda.com

  Quảng cáo thức ăn khiến chúng ta mất lòng tin vào sự thật như thế nào